Međunarodna Mreža Modelnih Šuma (IMFN)

Međunarodna Mreža Modelnih Šuma (IMFN) je globalna zajednica praksi čiji članovi i istomišljenici zajednički rade kako bi kroz pristup Modelne šume postigli održivo upravljanje šumskim krajolikom. IMFN obuhvaća sve Modelne šume na svijetu.

Modelne se šume temelje na fleksibilnom pristupu krajoliku i gospodarenju zemljištem koji u obzir uzima društvene, okolišne i ekonomske potrebe lokalne zajednice, a istovremeno i dugoročnu održivost velikih područja u kojoj šume predstavljaju važnu karakteristiku.  Po svojoj organizaciji, to su širokopojasne inicijative koje povezuju različite dionike i sektore te ostale vrijednosti i interese unutar definiranog krajolika.

Tri ključna aspekta na kojima se temelji Modelna šuma su veliko zemljopisno područje, široko partnerstvo i održivi razvoj.

  • Krajolik: veliko biofizičko područje koje predstavlja širok raspon šumskih vrijednosti, uključujući okolišne, društvene, kulturne i gospodarske probleme
  • Partnerstvo: svaka Modelna šuma predstavlja neutralno partnerstvo koje podržava dobrovoljno sudjelovanje predstavnika dionika te njihovih interesa i vrijednosti koji proizlaze iz krajolika
  • Održivost: dionici su posvećeni zaštiti i održivom razvoju prirodnih resursa i šumskog krajolika

Naša vizija

Preko Modelnih šuma poticati upravljanje svjetskim šumskim resursima na održivi način koji reflektira okolišna i društveno-gospodarska pitanja sa stajališta lokalnih potreba i svjetskih problema.

Naša misija i ciljevi

Primarni cilj IMFN-a je osnivanje svjetske mreže Modelnih šuma koja će predstavljati većinu glavnih šumskih ekosustava na svijetu. IMFN teži da, neovisno o političkom ili gospodarskom statusu, svim partnerima omogući da doprinose i međusobno dijele prednosti Mreže, u sklopu njihovih aktivnosti vezanih uz održivo upravljanje šumskim krajolicima.  Glavni ciljevi IMFN-a su:

  1. Promicati međunarodnu izmjenu ideja i rješenja vezanih uz održivo gospodarenje šumskim krajolicima i prirodnim resursima
  2. Podržavati suradnju u kritičnim aspektima istraživanja koji tvore osnovu za stvaranje novih pristupa održivog gospodarenja krajolikom i prirodnim resursima.
  3. Podržavati stalne diskusije o međunarodnoj politici, a koje se odnose na kriterije i načela održivog razvoja.

Dugoročni cilj Mreže je postaviti osnovu za međunarodnu suradnju u okviru održivog razvoja šumskim krajolikom i prirodnim resursima po cijelom svijetu.

Više informacija o Međunarodnoj Mreži Modelnih Šuma potražite ovdje.News
Media