Modelna šuma Istra

Ideja osnivanja Modelne šume Istra proizašla je iz potrebe umrežavanja svih predstavnika područja kako bi se objedinilo znanje i potaklo sudjelovanje u valorizaciji i upravljanju prirodnim resursima. Modelna šuma nastoji objediniti ekonomski, socijalni i gospodarski razvoj te u smjeru zajedničke vizije postići održivi razvoj ruralnog područja. Partnerstvo modelne šume čine općine i gradovi, turističke zajednice, privatne i javne agencije, javne ustanove i institucije, trgovačka društva i javna poduzeća,privatna poduzeća, pa zatim obrtnici, udruge i pojedinci.

Istarska županija postala je članom Mediteranske i Međunarodne mreže modelnih šuma potpisom Memoranduma o razumijevanju kojim se zainteresirane strane obvezuju da će aktivno sudjelovati u aktivnostima mreže i poduprijeti osnivanje najmanje jedne modelne šume na svom području.

Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj 13.svibnja 2008. godine donijelo je zaključak o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju za uključivanje u Mediteransku mrežu modelnih šuma. Članovi Mediteranske mreže modelnih šuma mogu biti regije Europske unije i potencijalne zemlje članice te nacionalna upravna tijela nadležna za razvoj šumarstva i modelne šume u Mediteranskoj regiji.

Sve predradnje za registriranje udruge Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“ odrađene su od 2009. do 2012. godine kroz projekt iz Europskog programa za teritorijalnu suradnju MED koji je obuhvatio regije koje se nalaze na sjevernom rubu Mediterana.

U projektu sudjeluju Istarska županija,Regije Castilla y Leon i Murcia iz Španjolske,Provansa i Azurna obala te Korzika iz Francuske,Sardinija iz Italije i dvije grčke regije Magnesia i Zapadna Makedonija.

Sadržaj projekta „Modelna šuma-novi alat teritorijalnog upravljanja“ bio je istraživanje koncepta modelna šuma na Mediteranu i koordinacija regionalnih šumarskih politika s ciljem unapređenja teritorijalnog upravljanja.

Dakle, koncept modelna šuma pojavio se kao inovativan instrument „teritorijalnog upravljanja“ koji se sa svojim sveobuhvatnim pristupom u potpunosti odgovara suvremenim potrebama šumarstva na Mediteranu.

VIZIJA (Zašto želimo osnovati modelnu šumu?)

Na području modelne šume nastojimo postići održivo upravljanje šumom i rijekom Mirnom kako bi pokrenuli gospodarske aktivnosti vezane za valorizaciju  šumskih i poljoprivrednih dobara uz promociju kulturnih i prirodnih vrijednosti ovog prostora.

MISIJA (Na koji način ćemo postići viziju?)

Djelovanje Modelne šume bazirano je na otvorenoj i odgovornoj suradnji partnera čiji su interesi i potrebe različiti, a ujedinjuje ih želja da doprinesu ekonomskoj, socijalnoj i ekološkoj dobrobiti prostora na kojem žive i rade.News
Media