Događaj

Dvodnevna konferencija "INNOVAForONE Inovacije u šumarstvu i sinergije između EU mreža"

Prošli tjedan bili smo na dvodnevnoj konferenciji "INNOVAForONE Inovacije u šumarstvu i sinergije između EU mreža" gdje smo ukratko prezentirali naš rad tijekom projektnog razdoblja te buduće projekte.

Opis projekta OneForest:
Šumski ekosustavi pokrivaju 42 % ukupne kopnene površine Europske unije i uloženi su veliki napori da se omogući povećanje višestrukih usluga šumskog ekosustava kako bi se formirale snažne šumske sastojine. Međutim, svi su ekosustavi u posljednje vrijeme pogođeni klimatskim uvjetima koji se brzo mijenjaju, npr. dugotrajne suše, jake kiše, česte i intenzivne oluje, štetočine i šumski požari. Kako bi se ovo pozabavilo unutar budućih koncepata upravljanja šumama, šumskih operacija i opskrbe drvetom, svi dionici duž lanca vrijednosti šumskog drva morat će formirati zajedničku ideju o budućem gospodarenju šumama, pri čemu nitko od njih ne može povećati korist bez štete drugome.
Stoga će se uspostaviti četiri regije studija slučaja, slijedeći europske biogeografske regije, kako bi se proučavale prakse upravljanja šumama otporne na klimu i nove metode sjetve i sadnje primjenom vlastitog projektiranog pokrovnog sloja tla temeljenog na drvenim vlaknima. Odgovarajuće šumske operacije i koncepti djelovanja u slučaju poremećaja razvit će se prema odabranim kriterijima održivosti. Dionici će se aktivirati u participativnom procesu socio-ekonomskih studija. Informacije će se konsolidirati u modelu dinamičkog lanca vrijednosti za procjenu utjecaja lanca vrijednosti šuma i drva na regionalni razvoj kvantificiran skupom ekonomskih, ekoloških i društvenih pokazatelja.News
Media