Događaj

PROGRAM FESTIVALA ŠUMA 2023

Nedjelja 19. studenog - Brest pod Žbevnicom / Općina Lanišće

LOKACIJA  ŠKOLA

PREDAVANJA ( 60 min );
10:00 „Osnove planinarstva“ Vladimir Rojnić ( Istarski planinarski savez) 11:00 „Dobrobiti zdrave šume“ biologinja i edukatorica Marta Blažević
13:30 „Šumski vrt“ permakulturni dizajner Damir Šeler 15:30 „Gljive našeg kraja- interaktivno predavanje“ licencirani determinator gljiva Josip Šimić-Marino
Izložba ilustracija „Šparuge s kauča“ Sare Gortan
----------------------------------------------------------------------------------------------------
LIVADA I ŠUMA

ŠETNJE i RADIONICE za svih;
10:30 (i ponovno u 14:00 ) „ Skriveni život šume - interpretativna šetnja“ Vida Ungar ( Interpret Europe) - 60 min
11:00 Uspon na Žbevnicu za planinare i rekreativce – vođena tura, Planinarsko društvo „Ćićarija“ - 180 min
11:30 ( i ponovno u 15:00 ) „Šumska kupka - senzorna šetnja šumom“ FTI cetificirani vodič Darko Vukelić - 90 min 13:30 „Vijeće šumskih bića“- radionica dubinske ekologije Ulla Antolos (SEEEN) - 90 min
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
RADIONICE za djecu ;
13:00 (i ponovno u 15:30 ) „Tragovi divljine - obiteljska radionica“, Marta Blažević - 60 min
14:00 „ Sve čarolije jeseni“, za djecu od 4 do 7 g. ( i ponovno u 15:00 za djecu od od 8 do 12 g.) udruga Drijade - 45 min

ZABAVNI PROGRAM NA LIVADI;
Od 10 sati „Šumski portal - šumska interaktivna instalacija“, ambijentalni umjetnik Nikola Faller
14:00 do 16:00 sati Izrada šumskih skulptura – SlamaLandArt
15:00 Glazbeni sesion trio- Balkalar
15:30 Paljenje krijesa
16:00 „Štorije uz vatru“ – Kantuon Ćakuluon
17:00 Vatreni performans + glazbeni sesion

GLAZBENI PROGRAM U ŠATORU:
18: 00 Koncert Balkalar

GASTRO;
Gljivarski kotlić od 13 sati : Vesna & Marino (Modelna šuma Istra)
Od 10 sati ugostitelji: Mladen Produkt, Many Vege Food, In Sylvis, Bruman pivo

Prijave na radionice su obavezne prije festivala i na samom festivalu prije održavanja radionice:
1) Za radionice „Skriveni život šume“ / „Šumska kupka“ / Tragovi divljine“ na info@modelnasuma.hr ( maksimalni broj polaznika 20 )
2) Za radionice „Vijeće šumskih bića“ (max. broj polaznika 20 )  na ulla.antolos@gmail.com 
3) Za „Sve čarolije jeseni od 4. do 7 g. „ i „Sve čarolije jeseni od 8. do 12. g.“ na sara.gortan@gmail.com ( maksimalni broj polaznika 20 )

PrilogVeličina
Image icon letak_unutarnja_24_10.jpg1.44 MBNews
Media