Događaj

Stručno putovanje u Portugal i razmjena iskustva o održivom upravljanju resursima

Od 9. do 11. ožujka 2022. predstavnici Modelne šume Istra sudjelovali su na sastanku projekta Erasmus+ u portugalskom gradu Tomar i okolnim područjima. Organizatori sastanka su ASPEA - mreža za okolišnu edukaciju iz Portugala koji su organizirali sadržajna 3 dana programa. U sklopu sastanka održana je plenarna sjednica na kojoj su se predstavile Modelne šume mediteranske mreže koje su organizacijama koje se bave upravljanjem resursima u Portugalu prenijele svoja iskustva i upoznali ih s konceptom kao i  principima i atributima modelne šume. Na sastanku su osim Modelnih šuma i kandidata za Modelne šume sudjelovale mreže udruga za okolišnu edukaciju iz Francuske i drugi zainteresirani sudionici.

U sklopu sastanka posjetili smo Centro de Ciência Viva da Floresta, Forest innovation aind competences center u Parque Industrial da Sertã,Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros-Alcobaca i National Forest of Valado.

Upoznali smo se sa šumskim ekosustavima, održivim upravljanjem šumskim požarima, suvremenom i modernom tehnologijom u preradi drva i dizajnu proizvoda i edukativnim praksama koje primjenjuju.

Ovo je bio posljednji sastanak iz projekta Forest'ED, a partneri će suradnju nastaviti kroz novi Ersmus+ projekt Forest Roots i druge projekte međunarodne suradnje.News
Media