21.3. Međunarodni dan šuma: Šume i održivi gradovi

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 21. ožujka Međunarodni dan šuma (IDF) 2012. Dan slavi i podiže svijest o važnosti svih vrsta šuma. Na svaki Međunarodni dan šuma, zemlje se potiču da poduzimaju lokalne, nacionalne i međunarodne napore da organiziraju aktivnosti koje uključuju šume i drveće, kao što su kampanje sadnje stabala. Temu svakog Međunarodnog dana šuma bira Kolaborativno partnerstvo za šume.

Šumske škole u Berlinu

Krajem listopada 2017. predstavnica udruge Modelna šuma posjetila je šumske škole u Berlinu, domaćini su joj bili šumski pedagozi iz Berlina, Bettina Foerster-Baldenius, Andreas Hasse and Elke Sobota-Baisch koji su zaposleni u šumskim školama.

Grad Berlin ima 18 % šuma, na području grada postoji 13 Garten Arbeits Schulen- škola za rad u vrtu i 10 Wald Schulen-šumskih škola.

Hrvatski

Šumska pedagogija-avantura između komunikacije i edukacije

Konferencija pod nazivom „Šumska pedagogija - avantura između komunikacije i edukacije“ u listopadu 2017. organizirana je u šumovitom mjestu Milovy. Konferencija je kao i svaki put do sad bila zanimljivo predstavljanje šumskih škola i aktivnosti koje šumski pedagozi iz Europe provode u svojim zemljama, ali i prilika da se debatira i umrežava na području šumske pedagogije. Okupila je 130 šumara i šumskih pedagoga iz raznih krajeva Europe. Na konferenciji ovoj 12-toj po redu konferenciji održano je 14 radionica, predstavljeno je 7 aktivnosti i 4 projekta.

5. tjedan Mediteranskih šuma u Agadiru, Maroko

                    

Tjedan Mediteranskih šuma je zamišljen kao zajednička regionalna platforma za suradnju oko mediteranskih šuma, s ciljem poboljšanja dijaloga između mediteranske šumske istraživačke zajednice, kreatora politike i relevantnih dionika. Događaj ima veliki utjecaj i komunicira s međunarodnom zajednicom i društvom u cjelini prenoseći  važnost i izazove koje mediteranske šume danas imaju.

Stranice

Pretplati se na Front page feedNews
Media