Krajolik

KRAJOLIK ili odabrano područje modelne šume mora biti i raznoliko i reprezentativno kako bi se zadovoljila načela modelne šume.

Područje mora biti dovoljno veliko da uključuje raznolikost vrijednosti i interesa koje dionici mogu imati.To naravno uključuje pošumljena područja, ali i sva ostala područja na kojima postoji mogućnost  interakcije sa šumom: poljoprivredna, seoska, urbana područja, močvare...

Reprezentativano je jer predstavlja sva ključna pitanja  gospodarenja krajolikom od regionalnog ili nacionalnog značaja.Budući partneri se slažu oko granica modelne šume, koje se mogu podudarati sa administrativnim, ali i zemljopisnim ili ekološkim granicama: na primjer slivno područje, planinski lanac ili skup prirodnih staništa.

Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“ zauzima sjeverni dio Istarskog poluotoka, administrativno pripada Istarskoj Županiji, a prostire se na području 4 grada: Novigrad,Buje,Buzet i Pazin

I na području 12 općina: Brtonigla,Tar-Vabriga, Kaštelir - Labinci, Vižinada, Grožnjan, Lanišće, Lupoglav,Motovun, Oprtalj, Cerovlje,Tinjan i Karojba.

Na sjeveru graniči s prostorom Republike Slovenije, zapadnu granicu čini Jadransko more, a istočna je granica Primorsko -Goranske županije.

Status brdsko-planinskog područja ima grad Buzet i općine Lupoglav, Cerovlje i Motovun, a općine Lanišće, Oprtalj i Grožnjan pripadaju u treću skupinu područja od posebne državne skrbi. ( Zakon o brdsko-planinskim područjima i Zakon o područjima posebne državne skrbi)

Modelna šuma “Sliv rijeke Mirne“ zauzima ukupnu površinu od 116.200 ha ili 1,162 km2.

Na tom području imamo 242 naselja i živi 39.335 stanovnika, prosječna gustoća naseljenosti je 42 stanovnika po km2. Gustoća jako varira od općina na području Ćićarije gdje iznosi 2 stanovnika po km2 i obalnih općina gdje iznosi i do 167 stanovnika po km2.

Šume zauzimaju površinu od 66.556 ha. Od toga državne šume imaju površinu od 14.373 ha, a šume šumoposjednika 52.183 ha.

Možemo zaključiti da je šumovitost na području modelne šume 57 % što je u odnosu na šumovitost Istarske županije od 36 %  daleko iznad prosjeka. Na području modelne šume imamo odnos od čak 1,7 ha šuma po stanovniku.

Šumarstvo čini samo 2 %  regionalnog BDPa sa samo 0,2 % stanovništva zaposlenih u tom sektoru. Tako na području modelne šume imamo svega 16 poduzeća koji se bave sječom, šumskim radovima, preradom drva i ogrjevnim drvom.

Omjer vlasništva nad šumom na području Modelne šume je 3,6 : 1 u korist šuma šumoposjednika u odnosu na državne šume.

KRAJOLIK - GALERIJA FOTOGRAFIJANews
Media