Načela i Atributi Modelnih Šuma

S obzirom da se održivo upravljanje šumskim krajolikom može razlikovati od mjesta do mjesta, koncept modelne šume je osmišljen na način da se prilagođava svakoj regiji. Modelne šume izabiru svoje prioritete koji se odnose na zaštitu biološke raznolikosti, međukulturalnu svjesnost, gospodarsku diversifikaciju, educiranje javnosti i poljoprivredna poboljšanja.

Ako znamo da ne postoje dva jednaka područja, kako funkcionira Mreža? Što povezuje takva različita područja? Modelne šume su međusobno povezane zajedničkom filozofijom koja tvori osnovu za umrežavanje i dijeljenje znanja: Načela i atributi modelne šume (PA). Okvir s načelima i atributima pruža osnovu za ono što čini modelnu šumu te definira dodatna načela. Predstavnici modelne šume na Svjetskom forumu IMFN-a 2005. godine u Turrialbiju, u Kostarici, zatražili su takav alat koji će osigurati integritet Mreže. Na Svjetskom forumu u Hintonu, u Kanadi, 2008. godine, izrazili su svoju podršku tom Okviru.

Na Svjetskom forumu 2008. godine, članovi IMFN-a su jednoglasno prihvatili Okvir s načelima i atributima modelne šume (P&A) koji uključuje smjernice za rad i razvoj modelne šume. Iako ne postoje dvije jednake modelne šume, ove smjernice i atributi pružaju zajedničku osnovu koja objedinjuje različita područja unutar cijele Mreže. 

Okvir uključuje sljedećih šest načela: široko partnerstvo, veliko područje, posvećenost održivosti, dobro upravljanje, širok program aktivnosti koji odražava vrijednosti dionika, te posvećenost dijeljenju znanja, jačanju kapaciteta i umrežavanju.

Principles and Attributes of Model Forests



News
Media