Priorities

Zaštita prirode, komunikacija i edukacija

Cilj 1. Edukacija i informiranje o zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima

Podcilj : Podići razinu ekološke svijesti i znanja o očuvanju prirode i okoliša

                   Aktivnosti:

Kulturni i ruralni turizam

Cilj 1. Razvoj destinacije i brenda modelne šume „Sliv rijeke Mirne“

Podcilj: Spriječiti odljev stanovništva s područja MŠ

             Aktivnosti:

Poljoprivreda, stočarstvo i održivi razvoj

Cilj 1 : Poticati razvoj održive poljoprivrede na cjelokupnom području MŠ

                Aktivnosti:

Zaštita i valorizacija nedrvnih šumskih proizvoda

(tartufi, gljive, ljekovito i samoniklo bilje, lovni fond, šumsko voće i plodovi…)

Cilj 1. Zaštita staništa nedrvnih šumskih proizvoda

            Aktivnosti:

  • Promotivne i edukativne kampanje o zaštiti staništa tartufa u Istri i ostalih nadzemnih gljiva
  • Edukacija sakupljača o pravilnom sakupljanju NDŠP
  • Utjecati na zakonsku regulativu o NDŠP, a posebno na Pravilnik o zaštiti gljiva s obzirom na period sabiranja tartufa

Cilj 2. Kreiranje baze podatka o NDŠP

Šumarstvo, lovstvo i obnovljivi izvori energije

Cilj 1. Edukacija i savjetovanje privatnih šumoposjednika

Pod cilj:Održivi razvoj privatnih šuma i šumskih resursa

            Aktivnosti:News
Media