O nama

Modelna šuma je dobrovoljna grupa ljudi, dobrovoljaca, koji žive na određenom terioriju i koje zanima otkrivanje, definiranje, poboljšanje i garancija održivosti teritorija, a jednako tako i razmjena vlastitog iskustva i znanja sve kako bi doprinijeli globalnim cijevima zaštite okoliša.

Modelna šuma se može definirati kao „suradnički proces temeljen na partnerstvu kroz koji pojedinci i grupe sa različitim interesima, rade zajedno sukladno zajedničkoj viziji za održivost krajolika gdje su šume važno obilježje. Osim toga, partnerstvo razmjenjuje iskustva i znanja kako bi doprinijelo globalnim okolišnim ciljevima.“

Unutar modelne šume, ljudi koji predstavljaju raznolike interese i stavove tvore nepristrano partnerstvo sa željom da postignu cilj: da gospodare vlastitim prirodnim resursima na njima najprihvatljiviji način, uzimajući u obzir svoju ekonomsku situaciju, kulturni identitet te buduće generacije.

Partneri najprije definiraju što za njih znači održivi razvoj na području šumarstva, turizma, poljoprivrede i korištenja prirodnih resursa, a zatim razvijaju zajedničku viziju u svrhu promicanja održivosti. Na temelju toga utvrđuju upravljačku strukturu i razrađuju strateški plan modelne šume. Kroz implementaciju konkretnih aktivnosti partneri rade zajedno na postizanju vlastitih ciljeva i vizije.

Svaka inicijativa modelne šume može postati kandidat za uključivanje u Međunarodnu mrežu modelnih šuma. www.imfn.netNews
Media