Projekti

Priče iz šume

Udruga Modelna šuma započela je s održavanjem radionica "Priče iz šume" u Šijanskoj šumi u Puli,a želja je da se radionice krenu održavati po čitavoj Istri.

Adriatic Model Forest - projekt (AMF)

Cilj projekta AMF je osnivanje Modelne šume u Dalmaciji u Hrvatskoj kroz implementaciju „Metode od pet koraka“ Mediteranske mreže modelnih šuma.

Partner koji je odgovoran za stvaranje Modelne šume kroz pet tehničkih radionica koje će se održati na pilot lokaciji u Dalmaciji je Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Svi partneri AMF projekta će imati koristi od ovog procesa učenja i biti će u mogućnosti omogućiti pokretanje lokalnih inicijativa za stvaranje Modelne šume i drugih vezanih procesa na teritoriju, u regijama i državama partnera.News
Media