Događaj

Digitalni alati i tehnološki sustavi za održivo gospodarenje šumskim resursima Sredozemlja

Modelna šuma Istra započela je raditi na implementaciji projekta DigiMedFor iz EU programa HORIZON2020 u kojem sudjeluje s brojnim partnerima;  Modelna šuma Montagne Fiorentine, Modelna šuma Provansa, CESEFOR, (Španjolska) Šumarski institut Marmara, Asociacion para la certificacion Espanola forestes,Institut national de recherches en genie rural, Ethniko kentro erevnas kai technologikis anapty, Asociacion para la certificacion Espanola forestes,Trestima Oy i drugi dok je vodeći partner Sveučilište Federico II iz Napulja Italija.

Prvi sastanak projekta planira se 19. i 20. lipnja u Napulju.

DigiMedFor će koristiti nekoliko dostupnih tehnologija, integrirajući ih u sustav upravljanja MED šumama, uvijek vodeći računa o krajnjim korisnicima. Trenutačno održivo gospodarenje MED šumskim resursima predstavlja prilike i probleme tipične za lanac opskrbe šuma-drvo i nedrvo, zajednički za nekoliko zemalja EU-a.

Postoje uglavnom tri makropodručja u ovom sektoru koja bi imala koristi od digitalnih inovacija:

i) Sustavi inventure šuma

ii) Sljedivost i klasifikacija drvnih resursa i proizvoda: opskrbni lanac šuma nije konstantan i uključuje brojne faze. Put kojim stablo prijeđe kad se posječe, transportira, promijeni i pretvori u krajnji proizvod je dug i složen, s puno birokracije.

iii) Modeli planiranja u šumarstvu i procesi donošenja odluka: u mnogim trenutnim scenarijima gospodarenja šumama postoji potreba za kombiniranjem širokog spektra kriterija, kao što su ekonomski, okolišni, društveni i tako dalje, u proces donošenja odluka. To je uglavnom zato što moderna društva zahtijevaju široku paletu dobara i usluga iz šumskih sustava.

Sveukupni cilj DigiMedFor-a je transformirati tehnološki krajolik opskrbnog lanca mediteranske šume povećanjem njezine konkurentnosti, čime se različitim dionicima omogućuje bolje upravljanje i opskrba višestrukim uslugama šumskog ekosustava, uključujući sljedivost drvnog i nedrvnog podrijetla od šuma do krajnjih korisnika.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

OBJ1 – Ojačati sustave inventure mediteranskih šuma digitalizacijom i harmonizacijom podataka

OBJ2 – Povećati sljedivost, ocjenjivanje i certificiranje drvnih i nedrvnih resursa i proizvoda, od šume do krajnjeg korisnika uspostavljanjem veze između podrijetla asortimana drvnih i nedrvnih resursa i konačnog proizvoda

OBJ3 – Podrška informiranom i optimalnom odlučivanju upravitelja i vlasnika šuma i ostalih dionika a u sektoru šumarstva

OBJ4 – Stvoriti uvjete za uspostavu poslovnih mreža i potpuno iskorištavanje DigiMedFor proizvoda duž lanca opskrbe šumskih drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

PODRUČJA RADA u projektu:

 PODRUČJE 1 - DIGITALIZACIJA I INVENTURA PODATAKA I SVOJSTAVA ŠUMA

1. Prikupljanje podataka o šumama i inventarizacija šumskih resursa Sredozemlja

DigiMedFor će unaprijediti najnovije stanje prikupljanjem i digitalizacijom postojećih šumskih podataka i atributa iz arhive i papirnate dokumentacije gdje je dostupna (npr. FMP, karte za planiranje šuma, karte katastarskih granica itd.) i razvojem alata za provođenje digitalizacije.

2. Daljinsko i zemaljsko očitavanje atributa mediteranskih šuma od proksimalnih do satelitskih platformi

3. DigiMedFor digitalni alat za in situ inventar atributa mediteranske šume

PODRUČJE 2 – SLJEDIVOST DRVNIH RESURSA I PROIZVODA

1. Razvrstavanje drvnog sortimenta na licu mjesta

2. Sustav sljedivosti za drvo i drvne resurse temeljen na lancu blokova

3. Sustav praćenja temeljen na slici

4. Sustav digitalne certifikacije za ekousluge vezane uz drvne resurse

PODRUČJE 3 – INFORMIRANO DONOŠENJE ODLUKA

1. DigiMedFor platforma znanja o šumama

2. DigiMedFor sustav za podršku odlučivanju u virtualnoj šumi (VFDSS)

PODRUČJE 4 – ODRŽIVOST I PRIMJENA

1. Novi poslovni modeli

2. Buduća radna snaga i nove mogućnosti zapošljavanja

3. Etički, pravni okvir i okvir odgovornosti

4. Percepcija, prihvaćanje i usvajanje

5. Regulatorni okvirNews
Media