Događaj

HORIZON 2020 project ONEFOREST: A MULTI-CRITERIA DECISION SUPPORT SYSTEM FOR A COMMON FOREST MANAGEMENT

Datum događaja: 

Utorak, 15 Ožujak, 2022

Mediteranska mreža Modelnih šuma potpisala je Ugovor za implementaciju projekta iz EU programa HORIZON 2020 Oneforest: a multi-criteria decision support system for a common forest management to strengthen forest resilience, harmonise stakeholder interests and ensure sustainable wood flows.

Modelne šume će na pilot područjima u Njemačkoj, Švicarskoj i Španjolskoj eksperimentirati s konceptom "modelna šuma" u suradnji sa Znanstvenim institutima, Sveučilištima i drugim organizacijama koje žele na svojim odabranim pilot područjima osnovati modelne šume kao - alat za održivo upravljanje resursima koji je baziran na krajoliku.News
Media